Zprávy ze zastupitelstva

Ve středu 24. února 2016 se ve velkém sále tzv. Bílého domu uskutečnilo v pořadí již 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu rozpočtu na rok 2016. Ten byl, po více než čtyřhodinové diskuzi, schválen bez pozměňovacích návrhů opozice. Na programu bylo celkem sedm bodů včetně dvou dodatečně zařazených.

Rozpočet

Rozpočet MČ Praha 8 počítá s příjmy ve výši 1.703.856.000 Kč a výdaji v celkovém objemu 1.803.856.000 Kč, na investice půjde přibližně 1,2 mld. Kč. „Celkové výdaje jsou vyšší, než byly loni, což odráží zvýšení investic zejména do školství. Navíc loňský rozpočet byl, vzhledem k volbám na konci roku 2014, částečně zděděný. Tento více odpovídá koaličním prioritám," řekl místostarosta Matěj Fichtner (ANO). „Hlavním rysem tohoto rozpočtu je, že jsme zvrátili trend zadlužování městské části na běžných výdajích, který byl dílem minulého vedení,“ dodal Fichtner. Vládní koalice po více než čtyřhodinové debatě rozpočet obhájila, žádný z pozměňovacích návrhů neprošel a rozpočet byl většinou hlasů přijat.

Majetek

Jednomyslně byly přijaty návrhy týkající se majetkových převodů. Po krátké diskuzi bylo odsouhlaseno i nové znění Zřizovací listiny Servisního střediska pro správu majetku MČ Praha 8.

V Holešovičkách

Zastupitelé se věnovali i situaci v ulici V Holešovičkách po zprovoznění tunelu Blanka. Intenzivnější automobilový provoz má pro obyvatele nepříjemné důsledky ať už z hlediska bezpečnostního nebo zdravotního, tak i z hlediska zhoršení kvality bydlení. Absolutní prioritou pro MČ Praha 8 tak zůstává svedení provozu pod povrch, tedy do tunelu. „Diskuze o humanizaci magistrály by neměly končit na Štvanici, ale měly by brát v úvahu i napojení na Blanku a výjezd na ústeckou dálnici přes Prahu 8,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Libeňský most

Projednání dalšího postupu MČ Praha 8 navrhnul starosta Roman Petrus. „Je to otázka, která zajímá nejen občany Prahy 8, proto očekávám jak bouřlivou debatu, tak i jiné návrhy,“ řekl starosta Petrus, když prezentoval koaliční návrh stanoviska. A měl zcela pravdu – protinávrh, vycházející z petice občanů a požadující zachování a opravu mostu, přednesl Tomáš Pavlů (Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávislí). Přímo na zastupitelstvu prezentovali a podpořili petici za zachování mostu i občané z jiných částí Prahy. Oba návrhy požadovaly především bezpečný most, ale zatímco koaliční návrh stanoviska byl komplexnější a obecnější, opoziční protinávrh byl jednoznačnější. Nicméně na závěr debaty se shodli představitelé koalice i opozice na faktu, že konečné rozhodnutí, které přijme Magistrát hl. m. Prahy, bude výsostně politické a bude přijato bez ohledu na to, na čem se usnese zastupitelstvo Prahy 8. V konečném hlasování byl nakonec přijat opoziční protinávrh.

Zastupitelé hl. m. Prahy hned druhý den na svém zasedání rozhodli, že Libeňský most bude zrekonstruován ve své současné podobě. Není ale jasné, kdy práce začnou, ani kolik budou opravy stát. Technická správa komunikací zahájila diagnostické práce na dvou nejohroženějších částech mostu. Zároveň by měla být připravována zcela nová projektová dokumentace na rekonstrukci.

Pestrá debata na závěr

V závěrečné debatě přišla na přetřes nejrůznější témata:

Riziko požárů ve výškových budovách. Uvažuje radnice o výstavbě požární stanice na území Prahy 8, např. v Bohnicích?
Starosta Roman Petrus (ČSSD): Praha 8 o tomto již jedná s ministrem vnitra Milanem Chovancem, je vytipován pozemek v Čimicích, který vyhovuje jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska dojezdových časů.

Budou pravidelná pracovní setkání radnice se zástupci bytových družstev?
Starosta Roman Petrus (ČSSD): Ano, budou věnované vždy tematickým blokům, iniciativa vyšla od BD Poznaňská.

Kdy budou výsledky dotazníkového šetření spokojenosti se školním stravováním?
Místostarosta Matěj Fichtner (ANO): Zatím je zpracována pracovní verze, finální bude ihned po dokončení zveřejněna.

Dům sociálních služeb – kdy bude otevřen? Prý už probíhají předběžné výběry klientů.
Starosta Roman Petrus (ČSSD): Čeká se na ukončení kolaudačního řízení. Žádný předvýběr budoucích klientů neprobíhá.

Kam půjdou investice?

Na investice je vyčleněno zhruba 1,2 mld. Kč. Nejvíce na stavbu nové radnice na Palmovce - 581 milionů korun. Zda peníze Praha 8 vyčerpá, není ovšem jasné, stavba je totiž zastavena, probíhá soudní řízení a radnice chce rozhodnutí, zda rozestavěná budova patří MČ Praha 8, nebo magistrátu. „Nevíme, jak soud dopadne, proto jsme tu částku museli v rozpočtu nechat,“ vysvětlil starosta Roman Petrus (ČSSD). V oblasti investic vydá radnice dalších 100 milionů korun ve zdravotnictví a sociální oblasti, 200 milionů investuje do základních a mateřských škol, zhruba 112 milionů půjde na infrastrukturu a 26,6 milionu na dopravu.


Zveřejněno: 01.03.2016 – Anna Patočková
Vytisknout