Ztráta, odcizení nebo poškození občanského průkazu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Občan může ztrátu, odcizení občanského průkazu ohlásit i kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. V zahraničí je občan povinen neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení, nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu.
O skončení platnosti občanského průkazu, který je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k jeho vydání (podle místa trvalého pobytu).

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (U Meteoru 6 – tzv. Bílý dům –> ohlašovna v přízemí)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V případě, že občan ohlašuje ztrátu, odcizení či poškození občanského průkazu na úřadě a současně chce podat žádost o vydání nového občanského průkazu, předkládá doklad prokazující jeho totožnost (rodný list, cestovní pas, oddací list, řidičský průkaz apod.).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář, ve kterém jsou uvedeny okolnosti ztráty, odcizení či poškození se vyplňuje přímo na přepážce při ohlášení této skutečnosti.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz ztracený, odcizený nebo poškozený se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při podání žádosti o nový občanský průkaz.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Diners
  • Discover
  • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů