Zvláštní užívaní komunikace – vyhrazené parkovací stání pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (II. a III. stupeň)

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Držitel průkazu ZTP, ZTP/P:
  • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a speciálního označení O7 (viz bod 11)
  • doklad totožnosti
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P
  • parkovací průkaz O7
  • technický průkaz vozidla
  • situační náčrtek ulice s vyznačením parkovacího místa
  • souhlas vlastníka komunikace (tzn. výpůjční smlouva s TSK hl. m. Prahy)
  • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor)
  • neověřená plná moc v případě zastupování zmocněnou osobou

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a speciálního označení O7 (DOC, 51 kB)
Žádost je k dispozici též na příslušném pracovišti (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatků.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů