Zvláštní užívání komunikace – vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby podnikající

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost (viz bod 11)
 • situační plánek s určením místa, počtem parkovacích stání a termínu
 • návrh dopravního značení
 • souhlas vlastníka komunikace (tzn. nájemní smlouva s TSK hl. m. Prahy)
 • souhlas Policie ČR (lze vyřídit přes příslušný odbor nebo v sídle Policie ČR)
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského oprávnění
 • neověřená plná moc
  (v případě zastupování zmocněnou osobou)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o zřízení (prodloužení) vyhrazeného parkovacího místa pro právnické nebo fyzické osoby (DOC, 34,5 kB)
Žádost je k dispozici také na příslušném pracovišti (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
 • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů: 100 Kč
 • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců: 500 Kč
 • na dobu delší než 6 měsíců: 1.000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Místí poplatek za vyhrazené parkovací stání činí 10 Kč za 1 m2/den.

TSK. hl. m. Prahy (správce komunikace) poplatky

 • za vyhotovení nájemní smlouvy 242 Kč
 • nájemné za parkovací stání 3.125 Kč/rok bez DPH
 • nájemné jen pracovní dny 2.174 Kč bez DPH
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů