Zvýšení kapacity kontejnerů pro tříděný odpad na Praze 8

V letech 2019–2020 realizovala Praha 8 projekt s cílem zvýšit kapacity odděleného sběru při nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu a navýšit počet míst pro sběr tříděného odpadu, který bude následně materiálově využit.

V roce 2019 došlo k vybudování deseti podzemních kontejnerových stání, a to v ulicích Sokolovská, Křižíkova, Molákova, Krejčího, U Meteoru, Na Rokytce, Na Bendovce, Františka Kadlece, Nad Vavruškou a na nám. Dr. Václava Holého.

V roce 2020 k těmto kontejnerům přibylo deset velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad, tzv. BRKO. Tyto kontejnery budou využívány především při sečích a odstraňování spadaného listí na veřejném prostranství Prahy 8.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci OP životní prostředí.

Projekt: „Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění a využití odpadu (podzemní kontejnery) v Praze 8“
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009274

Státní fond životního prostřední České republikyEU - Operační program Životní prostředí


Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 07.01.2021
Vytisknout