Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0401/2022 136 k návrhu vyjádření MČ Praha 8 k probíhajícímu workshopu TĚŠNOV 21 8. srpna 2022
Usn RMC 0400/2022 136 k návrhu rozhodnutí o odmítnutí námitek stěžovatele BY architects, spol. s r.o. (IČO: 077 40 557), se sídlem Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, proti úkonu zadavatele - rozhodnutí o vyloučení stěžovatele v soutěži o návrh "Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8" 8. srpna 2022
Usn RMC 0399/2022 135 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 1355/26, k. ú. Troja 27. července 2022
Usn RMC 0398/2022 135 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 365/3 („zastavěná plocha"), o výměře 20 m2, na k. ú. Kobylisy, obec Praha 27. července 2022
Usn RMC 0397/2022 135 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 27. července 2022
Usn RMC 0396/2022 135 k návrhu poskytnutí solidárního daru ve výši 50 000,- Kč v souvislosti se zmírněním dopadů živelné katastrofy – požáru v Národním parku České Švýcarsko, který postihl obec Hřensko v červenci 2022 27. července 2022
Usn RMC 0395/2022 135 k návrhu textu "Kupní smlouvy" o majetkovém převodu městské části Praha 8 – úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 928/9 ("ostatní plocha"), o výměře 76 m2, a parc. č. 928/10 ("ostatní plocha"), o výměře 47 m2, na k. ú. Troja, obec Praha 27. července 2022
Usn RMC 0394/2022 135 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 133/3, na k. ú. Bohnice v Praze 8 27. července 2022
Usn RMC 0393/2022 135 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 532/44, k.ú. Střížkov 27. července 2022
Usn RMC 0392/2022 135 k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 27. července 2022
Usn RMC 0391/2022 135 k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněných pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 27. července 2022
Usn RMC 0390/2022 135 k návrhu stanoviska městské části Praha 8 k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV), kterou se mění OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení 27. července 2022
Usn RMC 0389/2022 135 k návrhu úpravy Finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2022 27. července 2022
Usn RMC 0388/2022 135 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 27. července 2022
Usn RMC 0387/2022 135 k návrhu výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí" a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" 27. července 2022
Usn RMC 0386/2022 135 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba ploch a veřejné zeleně na území MČ Praha 8" 27. července 2022
Usn RMC 0385/2022 135 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 2 27. července 2022
Usn RMC 0384/2022 135 k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Bezpečná osmička – služby elektronických komunikací pro městskou část Praha 8 a další organizace" 27. července 2022
Usn RMC 0383/2022 134 k návrhu vyjádření MČ Praha 8 k výsledku architektonické soutěže „Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8“ a uzavření "Příkazní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektový management – Základní škola ROHAN" 13. července 2022
Usn RMC 0382/2022 134 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Rustonka West s.r.o. na straně druhé 13. července 2022
Usn RMC 0381/2022 134 k podání připomínek MČ Praha 8 k návrhu územní studie Sídliště Ďáblice 13. července 2022
Usn RMC 0380/2022 134 k návrhu uzavření Smlouvy o dílo mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Ven.ku architekti, s.r.o. na straně druhé 13. července 2022
Usn RMC 0379/2022 134 K návrhu souhlasu zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí dotace Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 13. července 2022
Usn RMC 0378/2022 134 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2 13. července 2022
Usn RMC 0377/2022 134 k návrhu revokace usnesení č. Usn RMC 0269/2022 ze dne 18.5.2022 o uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Vydrovka Office Center s.r.o. a k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Vydrovka Office Center s.r.o. na straně druhé 13. července 2022
Usn RMC 0376/2022 134 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Křižíkova 325 s.r.o. na straně druhé 13. července 2022
Usn RMC 0375/2022 134 k návrhu vyjádření ke změně územního plánu Z 3785/29 na k.ú. Karlín v Praze 8 13. července 2022
Usn RMC 0374/2022 134 k návrhu udělení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2022 13. července 2022
Usn RMC 0373/2022 134 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou, Praha 8, Na Šutce 28 13. července 2022
Usn RMC 0372/2022 134 k návrhu uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 8, jako "nájemcem", a spolkem VšeMožno, z.s., Praha 6 – Břevnov, jako "podnájemcem" 13. července 2022
12345678910...