USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0331/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0331/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0331/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady Městské části Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady
městské části Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy"
o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném
do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou,2.zrušuje
část usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady městské části Praha 8 ze dne 10. června
2020, k návrhu uzavření 26 Nájemních smluv o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8 na k. ú. Karlín, k. ú. Kobylisy a na k. ú. Střížkov,
na dobu určitou, z důvodu uvedeného v "Důvodové zprávě", která není součástí
tohoto usnesení,3.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 21. června
2023)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části
Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou, za nájemné
a s nájemcem uvedenými v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,4.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 3. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

378_Usneseni.pdf (41,5 kB)
1_20 - DZ_BJ_00183_2021ano.docx - příloha (14,6 kB)