USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0492/2014

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0492/2014

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0492/2014

ze dne 04.06.2014


k návrhu nesouhlasu se spuštěním 2. etapy integrace autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID s konečnou zastávkou linek 348, 349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu nesouhlasu se spuštěním 2. etapy integrace
autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID s konečnou zastávkou linek 348,
349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 8,2.nesouhlasí
se spuštěním 2. etapy integrace autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID
s konečnou zastávkou linek 348, 349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 8 (142 spojů
ve všední den, 54/49 spojů v sobotu a neděli) a důrazně požaduje zachování
současného stavu (36 spojů ve všední den, 7 spojů v sobotu a neděli),3.ukládá


3.1 předložit usnesení Rady městské části Praha 8 s nesouhlasem se spuštěním
2.˙etapy integrace autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka do PID s konečnou
zastávkou linek 348, 349, 368 a 369 ve stanici Ládví v Praze 8 orgánům hl.m.
Prahy a organizací ROPID.
Zodpovídá: Michal Švarc Termín: 12.06.2014

................................................................................
Ing. Janků Jiří Michal Švarc
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn55278472_145115.pdf (37,2 kB)