USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0327/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Akvo Praha s.r.o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Akvo
Praha s.r.o.,2.schvaluje
uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci se polečností Akvo Praha s.r.o. ve znění
uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1. předložit smlouvu dle 2. části tohoto Usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci společnosti Akvo Praha s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 05.08.2020
3.2. předložit odpovědným zástupcem Akvo Praha s.r.o. podepsanou smlouvu
dle·2.·části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8 p. Vítkovi.
Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. Termín: 12.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

176_Usneseni.pdf (39,2 kB)