USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0318/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0318/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0318/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele
dle ustanovení § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,2.souhlasí
s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
(IČO: 242 31 509) na obědové služby poskytované obdarovaným pro žáky školy, a
to konkrétně:
1) pro Základní školu, Praha 8, Glowackého 6
a) ve výši 39 596,- Kč (slovy: Třicet devět tisíc pět set devedesát
šest Korun českých) na období od 1. září 2023 do 31. prosince 2023,
b) ve výši 60 957,- Kč (slovy: Šedesát tisíc devět set padesát sedm Korun českých)
na období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024,
2) pro Základní školu Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a
a) ve výši 25 688,- Kč (slovy: Dvacet pět tisíc šest set osmdesát osm
Korun českých) na období od 1. září 2023 do 31. prosince 2023,
b) ve výši 39 546,- Kč (slovy: Třicet devět tisíc pět set čtyřicet šest Korun českých)
na období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024.


................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

114_Usneseni.pdf (50,7 kB)