USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0334/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0334/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části (ZMČ) Praha 8
usnesením č. Usn ZMC 002/2023 ze dne 22.02. 2023, 4. část, bod 4.1, písm. a), e)
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/1. - 2. a B/1. - 3.,2.ukládá


3. 1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/1.
- 2. a B/1. - 3.,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 20.09.2023
3. 2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze
tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 22.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

38_Usneseni.pdf (47,2 kB)
1_2 - Priloha_navrhu_usneseni_06.09.2023.docx - příloha (23 kB)