USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0432/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0432/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0432/2015

ze dne 12.08.2015


k návrhu zřízení Komise místní Agendy 211.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zřízení Komise místní Agendy 21 a vymezení
působnosti komise,2.zřizuje
v souladu s ust. § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, komisi Rady městské části Praha 8 -
Komisi místní Agendy 21,
3.jmenuje
složení Komise místní Agendy 21 následovně:
do funkce předsedy komise:
p. MgA. Petra Vilguse, Ph.D.,
do funkce tajemnice komise:
pí Bc. Ivu Hájkovou,
do funkce členů komise:
A. veřejná správa
zastupitele MČ Praha 8:
p. PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA,
pí Mgr. et Mgr. Janu Pešlovou, BcA.,
p. Vladislava Kopala,

zaměstnance ÚMČ Praha 8:
p. BcA. Libora Hoffmanna,
pí Ing. Hanu Tischerovou,
pí Zuzanu Nykodýmovou,
pí Mgr. Jaroslavu Benetkovou,
ostatní zástupce veřejné správy:
p. Ing. Otakara Hampla, Ph.D.,
p. Mgr. Martina Cibulku, DiS.,
p. Mgr. Michala Petruse,
p. Lukáše Lexu,
B. neziskový sektor
p. Leoše Mačáka,
pí Ing. arch. Lucii Roubalovou,
p. Ing. Miroslava Jungwirtha,
pí Bc. Annu Štoncnerovou,
pí Mgr. et MgA. Pavlínu Kalandrovou,
C. podnikatelský sektor
p. Jana Ludvíka,
pí Alenu Kateřinu Obešlo,
p. Ing. Marka Bindra,
D. příspěvkové organizace
pí Mgr. Janu Šimánkovou,
p. Luboše Chlada, DiS.,
pí Bc. Alenu Rýgrovou.


................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn72908391_095113.pdf (40,6 kB)
1_17 - 3_Cinnost_komise_MA21.docx - příloha (142,1 kB)