USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0655/2017

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0655/2017

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0655/2017

ze dne 01.11.2017


k návrhu projednání dokumentů "Analytická studie oblasti Palmovka" a "Intervence Palmovka"1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu" k návrhu projednání dokumentů "Analytická studie oblasti
Palmovka" a "Intervence Palmovka",
1.2 usnesení Rady hl. města Prahy č. 2165 ze dne 5. září 2017 "K přípravě projektu
Palmovka 2030",2.schvaluje
2.1 dokument „Analytická studie oblasti Palmovka“, který je přílohou č. 1 Důvodové
zprávy, která není součástí tohoto usnesení,
2.2 dokument „Intervence Palmovka“, který je přílohou č. 2 Důvodové zprávy, která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 zajistit předání tohoto usnesení primátorce hl. m. Prahy a náměstkyni
primátorky hl. m. Prahy pro územní rozvoj,
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 31.01.2018
3.2 3.2 zajistit finanční prostředky na realizaci opatření v území Palmovky v roce
2018 včetně předprojektové přípravy,
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 31.01.2018
3.3 3.3 zajistit zadání projektů na dílčí opatření v území Palmovky v krátkodobém
horizontu vyplývající z dokumentu „Intervence Palmovka“.
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 31.01.2018

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn122021036_152602.pdf (37,7 kB)
1_38 - Priloha_c._1_Analyticka_studie_oblasti_Palm - příloha (45,1 MB)
1_39 - Priloha_c._2_Intervence_Palmovka.pdf - příloha (51,6 MB)
1_40 - Usneseni_Rady_HMP.pdf - příloha (2,1 MB)
1_41 - Palmovka__Zapojeni_skol.pdf - příloha (8,1 MB)
1_42 - Duvodova_zprava.docx - příloha (13 kB)