USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0296/2019

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0296/2019

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0296/2019

ze dne 05.06.2019


k návrhu územně-technických studií železničních zastávek Balabenka - U·Kříže a Praha - Karlín1.bere na vědomí
1.1. "Důvodovou zprávu" k návrhu územně-technických studií, které řeší návrh
umístění a technické řešení železniční zastávky U Kříže a v Karlíně,
1.2. územně-technické studie, které řeší návrh umístění a technické řešení železniční
zastávky U Kříže a v Karlíně, ve znění přílohy "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,2.ukládá


zajistit koordinaci dalších fází projektu ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 26.07.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

126_Usneseni.pdf (38,3 kB)
1_12 - studie_L_Z_LibeL_final.pdf - příloha (15,9 MB)
1_13 - Uzemne_technicka_studie_zastavka_Karlin.pdf - příloha (127,1 MB)