USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0306/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0306/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0306/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu výběru poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování
služeb" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění
"Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz",
na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu s ust. § 27, ve spojení
s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,2. schvaluje
výběr poskytovatele a uzavření "Smlouvy o poskytování služeb" s předmětem
plnění "Zajištění služeb Cloud computingu pro provoz portálu www.praha8.cz",
mezi Městskou částí Praha 8, jako "objednatelem", a účastníkem zadávacího
řízení CASABLANCA INT a. s. (IČO: 090 70 931), se sídlem na adrese Tachovské
náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako "poskytovatelem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru poskytovatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.07.2020
3.2 předložit "Smlouvu o poskytování služeb" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci poskytovatele,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.07.2020
3.3 předložit odpovědným zástupcem poskytovatele podepsanou "Smlouvu
o·poskytování služeb" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8
p.·Grosovi.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

399_Usneseni.pdf (43,9 kB)