USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0324/2022

ze dne 14.06.2022


K podání Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné jednání1.bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k podání Připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu
Prahy pro veřejné jednání,2.souhlasí
s Připomínkami MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné
jednání, dle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,3.ukládá


předložit Připomínky MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné
jednání dle bodu 2 tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 8,
Zodpovídá: Jiří Vítek Termín: 15.06.2022
předložit Připomínky MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu Prahy pro veřejné
jednání dle bodu 2 tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 8.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 15.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

277_Usneseni.pdf (38,2 kB)