USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0323/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0323/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BLOCK Karlín, a. s. na straně druhé1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci se společností BLOCK
Karlín, a. s. , při realizaci projektu ,,Bytový dům Sokolovská",2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností BLOCK Karlín, a. s., ve znění
uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
společnosti BLOCK Karlín, a. s.,
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 25.08.2023
3.2 předložit společností BLOCK Karlín, a. s. podepsanou Smlouvu o spolupráci
dle 2.části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 panu Grosovi.
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 06.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

404_Usneseni.pdf (40 kB)
1_21 - PD_-_BD_Sokolovska_-_DUSP_-_FINAL.pdf - příloha (17,2 MB)
1_22 - Popis_benefitnich_ploch_-_FINAL.docx - příloha (21 kB)
1_23 - SoS_-_Blok_Sokolovska_-_FINAL.docx - příloha (49,5 kB)
1_24 - USN_-_navrh_do_rady_-_FINAL.pdf - příloha (42,1 kB)