USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0214/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0214/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0214/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o spolupráci" týkající se ateliérového zadání ateliéru Vojtík pro letní školní semestr 2024 s názvem "Severní brána Prahy" mezi městskou částí Praha 8 a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o spolupráci" týkající se
ateliérového zadání ateliéru Vojtík pro letní školní semestr 2024 s názvem "Severní
brána Prahy" mezi městskou částí Praha 8 a České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta architektury,2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o spolupráci" týkající se ateliérového zadání ateliéru Vojtík
pro letní školní semestr 2024 s názvem "Severní brána Prahy" mezi městskou částí
Praha 8 a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 Předložit "Smlouvu o spolupráci" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci Českého vysokého učení technického, Fakulta architektury,
Zodpovídá: Ing. Pavel Kryštof, MBA Termín: 13.05.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem Českého vysokého učení technického, Fakulta
architektury, podepsanou "Smlouvu o spolupráci" dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu místostarostovi městské části Praha 8 panu Radomíru Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Pavel Kryštof, MBA Termín: 13.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

333_Usneseni.pdf (49,6 kB)