USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0301/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0301/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0301/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do·správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, 182·00·Praha·8, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domě
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 27. května
2020)
uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 -
na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými
v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 30.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

303_Usneseni.pdf (40,1 kB)
1_18 - sml3an.docx - příloha (13,5 kB)