USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0192/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0192/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0192/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a rozšíření optické sítě do pozemku parc. č. 2595 na k.ú. Kobylisy, obec Praha, pod označením stavby "Praha - polygon 82"1.bere na vědomí
k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě"
umístění a rozšíření optické sítě do pozemku parc. č. 2595 na k.ú. Kobylisy, obec
Praha, pod označením stavby "Praha - polygon 82",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě"
umístění a rozšíření optické sítě do pozemku parc. č. 2595 na k.ú. Kobylisy,
obec Praha, pod označením stavby "Praha - polygon 82", mezi Městskou
částí Praha 8, jako "budoucím povinným" a obchodní korporací Vodafone Czech
Republic a. s., (IČO: 257 88 001) se sídlem na adrese: náměstí Junkových 2808/2,
155 00, Praha 5, jako "budoucím oprávněným", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému
zástupci strany budoucího oprávněného,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 17.05.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem strany oprávněného podepsanou "Smlouvu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 31.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

246_Usneseni.pdf (51,9 kB)
1_21 - duvodova_zprava_BJ_00147_2024.docx - příloha (13,9 kB)
1_22 - SBS_VB_Vodafone_Polygon_82_MC_Praha_8.doc - příloha (102 kB)
1_23 - Scan_2024_04_10_11_19_48.pdf - příloha (3 MB)