USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0215/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0215/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0215/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí,2.souhlasí
s cílem zkvalitnění propojení veřejné dopravy Prahy 8 a Prahy 6 formou tramvajového
spojení,3.žádá
hl. m. Prahu, aby urychlilo zjišťovací řízení EIA ve věci proveditelnosti tramvajového
spojení Prahy 8 a Prahy 6 a následně informovalo městkou část o výsledku,4.ukládá


předložit žádost dle 2. části tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Prahy 8 na nejbližší
zasedání.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Slabihoudek Termín: 30.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

345_Usneseni.pdf (38,7 kB)