USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0333/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0333/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0333/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání pozemku a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání
pozemku a kontejnerů" za účelem umístění odběrového místa pro testování
koronaviru na části komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30,
k. ú. Troja, obec Praha, mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem",
a společností AeskuLab k. s., (IČO: 604 70 488), se sídlem na adrese
Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 - Dejvice, jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o užívání pozemku a kontejnerů"
za účelem umístění odběrového místa pro testování koronaviru na části
komunikace U Polikliniky na pozemku parc. č. 1285/30, k. ú. Troja, obec Praha,
mezi městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností
AeskuLab k. s., (IČO: 604 70 488), se sídlem na adrese Evropská 2589/33b,
160 00 Praha 6 - Dejvice, jako "nájemcem", podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o užívání pozemku a kontejnerů"
dle˙2.·části tohoto usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2022
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsaný Dodatek č. 1
ke "Smlouvě o užívání pozemku a kontejnerů" ve smyslu 2. části tohoto usnesení
k podpisu radnímu MČ Praha 8 p. Slabihoudkovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

107_Usneseni.pdf (42,4 kB)