USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0210/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0210/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0210/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Dohody o zachování důvěrnosti důvěrných informací"



1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o zachování důvěrnosti důvěrných
informací",



2.schvaluje
uzavření "Dohody o zachování důvěrnosti důvěrných informací" mezi městskou částí
Praha 8 a obchodní korporací IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. (IČO: 283 56 403), se sídlem
Nekvasilova 692/29, 186 00 Praha 8 - Karlín, ve znění uvedeném v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,



3.ukládá


3.1 předložit "Dohody o zachování důvěrnosti důvěrných informací" dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu zástupci obchodní korporace IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.,
Zodpovídá: Ing. Pavel Kryštof, MBA Termín: 14.05.2024
3.2 předložit zástupcem obchodní korporace IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. podepsanou
"Dohodu o zachování důvěrnosti důvěrných informací" dle 2. části tohoto usnesení
k podpisu starostovi MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Ing. Pavel Kryštof, MBA Termín: 14.05.2024





........................................



........................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

321_Usneseni.pdf (51 kB)