USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0136/2018

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0136/2018

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0136/2018

ze dne 28.03.2018


k návrhu projednání "Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na·bezpečnost chodců a cyklistů v části dolní Libně"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu projednání "Dopravní studie průjezdnosti s důrazem
na bezpečnost chodců a cyklistů v části dolní Libně",2. bere na vědomí
"Dopravní studii průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů v části
dolní Libně",3. schvaluje
podání žádosti o realizaci opatření uvedených pro oblast 1, 2a, 2b v Návrhové části
dopravní studie - návrh etapizace, na Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu
hl. m. Prahy a Technickou správu komunikací Praha,
Opatření se týká křižovatky Kotlaska x Nám. Dr. Václava Holého x U Libeňského
pivovaru včetně střední části Kotlaska, Nám. Dr. Václava Holého - obvodové
komunikace a západní části ul. Kotlaska, navazující prostor k Rokytce
a mostku ul. Zenklova,
4. ukládá


4.1 zajistit zadání projektové dokumentace pro oblasti 3 a 6 uvedené
v·Návrhové části dopravní studie - návrh etapizace. Opatření se týká křižovatky
Kotlaska·x·Na·Hrázi x Ronkova a úpravy ul. Na Hrázi, U Synagogy, Ludmilina,
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 30.04.2018
4.2 zajistit předání žádosti o realizaci opatření uvedených v bodě 3 tohoto usnesení
na Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a Technickou
správu komunikací Praha.
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 30.04.2018

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

136_Usneseni.pdf (41,5 kB)
1_3 - DS_Dolni-Liben_CELEK.pdf - příloha (103,4 MB)