USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0195/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0195/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0195/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 68/381 na realizaci projektu "Výstavba půdních bytů a výtahu včetně nového vstupu do 1.PP a akumulační nádrže, BD Sokolovská 68"1.bere na vědomí
"Důvodou zprávu" k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci s Bytovým družstvem
Sokolovská 68/381, při realizaci projektu "Výstavba půdních bytů a výtahu včetně
nového vstupu do 1.PP a akumulační nádrže, BD Sokolovská 68",2.schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a Bytovým družstvem
Sokolovská 68/381, (IČO: 030 08 355), na straně druhé, na realizaci projektu
"Výstavba půdních bytů a výtahu včetně nového vstupu do 1.PP a akumulační
nádrže, BD Sokolovská 68" ve znění uvedeném v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1. předložit Smlouvu o spolupráci dle 2. části tohoto usnesení k podpisu Bytové
družstvo Sokolovská 68/381,
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 24.04.2024
3.2. předložit podepsanou Smlouvu o spolupráci od Bytové družstvo
Sokolovská 68/381 dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi MČ Praha 8
panu Grosovi.
Zodpovídá: Jindřich Jebavý, DiS. Termín: 03.05.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

274_Usneseni.pdf (50,9 kB)