USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0313/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0313/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0313/2020

ze dne 08.07.2020


k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a CrepCo, s.r.o., Praha 8 jako "obdarovaným"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí
Praha 8, jako "dárcem", a CrepCo, s.r.o., Praha 8, jako "obdarovaným", ve věci
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč,2.schvaluje
uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8, jako "dárcem",
a CrepCo, s.r.o., Praha 8, (IČO: 279 17 860), se sídlem Střelničná 1680/8,
182 00 Praha 8, jako "obdarovaným", ve věci poskytnutí finančního daru
ve výši 15 000 Kč, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Darovací smlouvu" podle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci CrepCo, s.r.o. , Praha 8,
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 17.07.2020
3.2 předložit odpovědným zástupcem CrepCo, s.r.o.,Praha 8, podepsanou "Darovací
smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi MČ Praha 8
p.·Vítkovi.
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Slabý Termín: 24.07.2020

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

289_Usneseni.pdf (41,3 kB)
1_17 - Duvodova_zprava_rodinne_divadlo_Crepes_amp_ - příloha (13,6 kB)