USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0338/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0338/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0338/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu k tiskárnám, kopírovacím strojům a multifunkčním zařízením"1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní
smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění
"Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu k tiskárnám, kopírovacím
strojům a multifunkčním zařízením", na základě zaslání schválené "Výzvy", v souladu
s ust. § 27, ve spojení s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů,2. schvaluje
výběr dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu s předmětem plnění "Zajištění dodávek originálního
spotřebního materiálu k tiskárnám, kopírovacím strojům a multifunkčním zařízením",
mezi městskou částí Praha 8, jako "kupujícím", a obchodní korporací VDC kancelářská
technika s.r.o. (IČO: 256 07 201), se sídlem Ústecká 1182/42a, 184 00 Praha 8 - Dolní
Chabry, jako "prodávajícím", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy",
která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 informovat zúčastněné účastníky o výsledku výběru dodavatele dle 2. části
tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 11.09.2023
3.2 předložit "Rámcovou kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci prodávajícího,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 11.09.2023
3.3 předložit odpovědným zástupcem prodávajícího podepsanou "Rámcovou
kupní smlouvu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu p. Mgr. M. Cibulkovi, DiS.,
místostarostovi MČ Praha 8.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 20.09.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

105_Usneseni.pdf (52,6 kB)