USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0533/2018

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0533/2018

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0533/2018

ze dne 07.11.2018


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů technické infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích parc.·č.·840/183, 840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 840/173, 840/210, 840/182, všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při·ul.·Dolákova)1.bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci
pro vydání společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů
technické infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích parc. č. 840/183,
840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 840/173, 840/210, 840/182, všechny
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova),2.souhlasí
s projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby „Konverze
stávajících objektů technické infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích
parc. č. 840/183, 840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 840/173, 840/210,
840/182, všechny na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova),3.schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci
pro vydání společného povolení stavby „Konverze stávajících objektů
technické infrastruktury na bytový dům“ na pozemcích parc. č. 840/183,
840/34, 840/35, 840/456, 840/167, 840/173, 840/210, 840/182, všechny
na k. ú. Bohnice v Praze 8 (při ul. Dolákova), uvedený v příloze
tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zajistit odeslání vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení
žadateli – společnosti Nové byty Praha s. r. o.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zikmundová Termín: 19.11.2018

................................................................................
Roman Petrus Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

240_Usneseni.pdf (42,1 kB)
1_15 - vyjadreni_MC_Praha_8_BJ_00633_2018.docx - příloha (14,2 kB)
1_16 - Prilohy_verejne_BJ_00633_2018.pdf - příloha (8,2 MB)