USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0325/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0325/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 154 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 154, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 24, 186 00 Praha 8soutěž Vítkova 154


1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání"
v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 154 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek –
v domě čp. 154, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 24, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí
Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností GET INSPIRED s.r.o. (IČO: 014 55 494),
se sídlem na adrese Pšovanská 299/9, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, jako "nájemcem",2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví
BD Vítkova 154 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 154,
na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 24, 186 00 Praha 8 mezi městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a společností GET INSPIRED s.r.o. (IČO: 014 55 494), se sídlem
na adrese Pšovanská 299/9, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, jako "nájemcem", podle textu
uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání" dle 2. části tohoto
usnesení k podpisu odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 22.09.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího podnikání" ve smyslu 2. části tohoto usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 23.10.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

126_Usneseni.pdf (66,2 kB)
1_4 - A_DZ_BJ_00277_2023.docx - příloha (14,7 kB)
1_5 - A_NS_GET_INSPIRED_rev.docx - příloha (31,5 kB)