USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0199/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0199/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0199/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1160/15, 1160/75, 1160/76, 1160/77, 1160/78, 1160/79, 1160/80, 1160/81, 1160/82, 1160/83 a 1160/84, vše na k.ú. Troja, obec Praha, za účelem záboru pro revitalizaci objektu SVJ Sosnovecká 578 - 582, Praha 8 - Troja1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1160/15,
1160/75, 1160/76, 1160/77, 1160/78, 1160/79, 1160/80, 1160/81, 1160/82,
1160/83 a 1160/84, vše na k.ú. Troja, obec Praha, za účelem záboru
pro revitalizaci objektu SVJ Sosnovecká 578 - 582, Praha 8 - Troja,
mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a společností Fasády Šimek s.r.o.,
jako "nájemcem",2. schvaluje
uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1160/15, 1160/75, 1160/76,
1160/77, 1160/78, 1160/79, 1160/80, 1160/81, 1160/82, 1160/83
a 1160/84, vše na k.ú. Troja, obec Praha, za účelem záboru pro revitalizaci
objektu SVJ Sosnovecká 578 - 582, Praha 8 - Troja, mezi Městskou částí Praha 8,
jako "pronajímatelem", a společností Fasády Šimek s.r.o. (IČO: 293 68 171), se sídlem
Úlehlova 3050/16, Brno - Líšeň, 628 00, jako "nájemcem", podle textu uvedeného
v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o nájmu" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci nájemce,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 18.04.2024
3.2 předložit odpovědným zástupcem nájemce podepsanou "Smlouvu o nájmu"
dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi městské části Praha 8
panu Radomíru Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 19.04.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

138_Usneseni.pdf (65,6 kB)
1_13 - Duvodova_zprava_00216.docx - příloha (15,6 kB)
1_14 - Smlouva_o_najmu.doc - příloha (749,5 kB)
1_15 - leporelo.pdf - příloha (2,5 MB)