USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0103/2019

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0103/2019

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0103/2019

ze dne 06.03.2019


k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Kandertova)1. bere na vědomí
stanoviska odborných útvarů Městské části Praha 8, včetně komise Rady
městské části Praha 8 pro územní rozvoj a památkovou péči prodeji části
pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8
(při ul. Kandertova),2. souhlasí
s prodejem části pozemku parc. č. 267/1 (o výměře cca 364 m2) na k. ú. Libeň
v Praze 8 (při ul. Kandertova),3. schvaluje
text vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 267/1
(o výměře cca 364 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kandertova), uvedený
v příloze tohoto usnesení,4. ukládá


4.1 podepsat vyjádření Městské části Praha 8 dle 3. části tohoto usnesení a zajistit
jeho odeslání odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy.
Zodpovídá: Ing. Tomáš Hřebík, Ph.D. Termín: 18.03.2019

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

108_Usneseni.pdf (40,8 kB)
1_8 - Navrh_vyjadreni_MC_Praha_8_BJ_00111_2019.doc - příloha (13,7 kB)
1_9 - Prilohy_verejne.pdf - příloha (3,2 MB)