USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0216/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0216/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0216/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části
Praha 8 - na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 4. 3. -
7. 3. 2024 s jednáním per - rollam)
uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy
a na k. ú. Střížkov na dobu určitou, za nájemné a s nájemci uvedenými v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

293_Usneseni.pdf (49,8 kB)
1_55 - DZano.docx - příloha (14 kB)