USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0205/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0205/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0205/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8, usnesením č. Usn ZMC 001/2024 ze dne 21. 02. 2024, 4. část,
bod 4.1, písm. a), b), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/1. - 2. a B/1. - 5.,2.ukládá


2.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 14.05.2024
2.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze tohoto
usnesení
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 05.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

130_Usneseni.pdf (38,2 kB)
1_43 - Priloha_navrhu_usneseni_30.04.2024.docx - příloha (31,9 kB)