USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0221/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0221/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0221/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a KAN22-51 bytové družstvo1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" k Dohodě o zúčtování plnění
(služeb) mezi městskou částí Praha 8 a KAN22-51 bytové družstvo,2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 3" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí
Praha 8 a KAN22-51 bytové družstvo (IČO: 028 38 966), se sídlem na adreze Karlínské
náměstí 22/14, 186 00 Praha 8, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 3" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědným zástupcům majitele,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.05.2024
3.2 předložit odpovědnými zástupci majitele podepsaný "Dodatek č. 3" k Dohodě
o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi
MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

228_Usneseni.pdf (63,8 kB)
1_52 - A_DZ_BJ_00256_2024.docx - příloha (14,6 kB)
1_53 - BJ_00254_2024_A_dodatek_3_KAN2251_DOZPS.docx - příloha (22,8 kB)