USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0813/2015

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0813/2015

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0813/2015

ze dne 16.12.2015


k návrhu úpravy kapacity Základní školy a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, zřízené Městskou částí Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu úpravy kapacity Základní školy
a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, zřízené Městskou
částí Praha 8,2.souhlasí
na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
2.1 s navýšením kapacity Základní školy a mateřské školy, Praha 8,
Lyčkovo náměstí 6, ze současných 600 žáků na 660 žáků,
s účinností od 1. září 2016,


2.2 s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a mateřské školy,
Praha 8, Lyčkovo náměstí 6, ze současných 270 žáků na 300 žáků,
s účinností od 1. září 2016.................................................................................
Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8

usn79198839_130108.pdf (63,1 kB)
1_31 - Duvodova_zprava.doc - příloha (32,5 kB)