USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0327/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0327/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 02. 02. 2022, 4. část, bod 4.1,
písm. a), e),
rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/2. - 3. a B/1. - 5.,2.souhlasí
s rozpočtovým opatřením uvedeným v příloze tohoto usnesení pod bodem A/1.,
toto rozpočtové opatření bylo provedeno v rámci rozsahu pravomocí stanovených
ZMČ Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 002/2022 ze dne 02. 02. 2022 ekonomickým
odborem ÚMČ Praha 8,3.ukládá


3.1 provést rozpočtová opatření uvedená v příloze tohoto usnesení pod body A/2. -
3. a B/1. - 5.
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 30.06.2022
3.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtových opatřeních uvedených v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

149_Usneseni.pdf (38,9 kB)
1_11 - Priloha_navrhu_usneseni_22.06.2022_.docx - příloha (30,5 kB)