USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0208/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0208/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0208/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu schválení „Programu MČ Praha 8 pro odhalování nepovolených podnájmů městských bytů“1. bere na vědomí
„Důvodovou zprávu“ k návrhu schválení „Programu MČ Praha 8 pro odhalování
nepovolených podnájmů městských bytů“,2. schvaluje
(s doporučením Komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty
ze dne 29. ledna 2024)
„Program MČ Praha 8 pro odhalování nepovolených podnájmů městských bytů“,
podle textu uvedeného v příloze tohoto usnesení,3. ukládá


zajistit zveřejnění „Programu MČ Praha 8 pro odhalování nepovolených podnájmů
městských bytů“ ve smyslu 2. části tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

255_Usneseni.pdf (58,2 kB)
1_54 - Priloha_usneseni_-_BJ_00126_2024.docx - příloha (26,4 kB)