USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0212/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0212/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0212/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 21.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8,
Krynická 2,2.schvaluje
čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2, ve výši 224 363,04 -
Kč na strojní čištění a opravu SmartSoftových herních prvků a povrchů.


................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

281_Usneseni.pdf (45,7 kB)