USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0217/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0217/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0217/2024

ze dne 30.04.2024


k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního
určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8,2.schvaluje
(doporučeno Poradní komisí BZU při pečovatelské službě OSVZ ÚMČ Praha 8 dne 20. 3.
2024)
uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, s nájemci
a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.07.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

307_Usneseni.pdf (50,1 kB)
1_56 - 0054_240429105412_001.pdf - příloha (35 kB)