USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0319/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0319/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu rozpočtového opatření Městské části Praha 81.schvaluje
v rámci rozsahu pravomocí stanovených Zastupitelstvem městské části
(ZMČ) Praha 8 usnesením č. Usn ZMC 006/2020 ze dne 13. 5. 2020, 4. část,
bod 4.1, písm. a),
rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,2.ukládá


2.1 provést rozpočtové opatření uvedené v příloze tohoto usnesení,
Zodpovídá: Bc. Pavla Řechtáčková Termín: 31.07.2020
2.2 informovat písemně ZMČ o rozpočtovém opatření uvedeném v příloze tohoto
usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 02.09.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

124_Usneseni.pdf (38,9 kB)
1_3 - Priloha_usneseni.docx - příloha (22,4 kB)