USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0335/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0335/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0335/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi·Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Křižíkova 31.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)"
mezi Městskou částí Praha 8 (IČO: 000 63 797), se sídlem na adrese Zenklova 1/35,
180 00 Praha 8 - Libeň a Bytovým družstvem Křižíkova 3 (IČO: 036 39 061), se sídlem
na adrese Křižíkova 329/3, 186 00 Praha 8 - Karlín,2.schvaluje
uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi Městskou částí Praha 8
(IČO: 000 63 797), se sídlem na adrese Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
a Bytovým družstvem Křižíkova 3 (IČO: 036 39 061), se sídlem na adrese Křižíkova 329/3,
186 00 Praha 8 - Karlín, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dohodu o zúčtování plnění (služeb)" dle 2. části tohoto usnesení
k˙podpisu odpovědným zástupcům druhé smluvní strany,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 06.10.2023
3.2 předložit odpovědnými zástupci druhé smluvní strany podepsanou
"Dohodu o˙zúčtování plnění (služeb)" dle˙2.˙části tohoto·usnesení k podpisu
místostarostovi MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 06.11.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

52_Usneseni.pdf (64,4 kB)
1_3 - A_DZ_BJ_00409_2023.docx - příloha (14 kB)
1_4 - BJ_00409_2023_A_DOZPS_Krizikova_329_rev.docx - příloha (27,3 kB)