USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0326/2023

ze dne 23.08.2023


k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" částí pozemků parc. č. 2547 a 2573, oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha, za účelem obslužnosti a parkování služebních vozidel Policie ČR1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce"
částí pozemků parc. č. 2547 a 2573, oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha, za účelem
obslužnosti a parkování vozidel Policie ČR, při ul. Trousilova,2.schvaluje
uzavření "Smlouvy o výpůjčce" částí pozemků parc. č. 2547 a 2573,
oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha, za účelem obslužnosti a parkování vozidel
Policie ČR, při ul. Trousilova, mezi městskou částí Praha 8, jako "půjčitelem",
a Českou republikou - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy,
(IČO: 751 51 472), se sídlem na adrese: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
- Nusle, jako "vypůjčitelem", podle textu uvedeného v příloze "Důvodové
zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o výpůjčce" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu
odpovědnému zástupci vypůjčitele,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 28.08.2023
3.2 předložit odpovědným zástupcem vypůjčitele podepsanou "Smlouvu
o výpůjčce" dle 2.části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2023

................................................................................
Ondřej Gros Radomír Nepil
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

61_Usneseni.pdf (57,3 kB)
1_1 - Scan_2023_07_26_10_36_04.pdf - příloha (3,4 MB)
1_2 - Smlouva_o_vypujcce_Policie_rev_002_.rtf - příloha (8,5 MB)