USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0335/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0335/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0335/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního
určení při pečovatelské službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy,
svěřeném do správy městské části Praha 8,2.schvaluje
(s doporučením poradní komise OZS ÚMČ P8)
uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení při pečovatelské
službě v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
městské části Praha 8, s nájemci a dle podmínek uvedených v "Důvodové zprávě",
která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 08.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

163_Usneseni.pdf (39,2 kB)
1_12 - Scan_2022_06_14_09_19_48.pdf - příloha (213,5 kB)