USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0329/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0329/2020

ze dne 22.07.2020


k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na·území MČ Praha 8 oblast I"1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané
v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených
ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I",2.schvaluje
zahájení zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění
"Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8
oblast I", zadávané v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení dle ust.
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, podle textu uvedeného v příloze "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,3.jmenuje
jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. Městské části Praha 8, členy
a náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, podaných pro realizaci
veřejné zakázky s předmětem plnění "Pravidelná údržba svěřených ploch,
dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 oblast I", uvedené
v neveřejné příloze tohoto usnesení,4.ukládá


4.1 zabezpečit zahájení zadávacího řízení dle 2. části tohoto usnesení,
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 03.08.2020
4.2 zabezpečit průběh zadávacího řízení.
Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 15.10.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

188_Usneseni.pdf (43,5 kB)