USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2020

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0324/2020

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0324/2020

ze dne 22.07.2020


k revokaci usnesení č. Usn RMC 0293/2020 a k návrhu odstoupení od·smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemena č. 2017/0330/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 na·k.·ú.·Kobylisy, obec Praha1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k revokaci usnesení č. Usn RMC 0293/2020
a návrh na odstoupení od smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemena č. 2017/0330/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48
na k. ú. Kobylisy, obec Praha mezi Městskou částí Praha 8 jako "povinným" a obchodní
korporací GRID, a. s. jako "oprávněným",2.revokuje
usnesení č. Usn RMC 0293/2020 ze dne 8. 7. 2020 v celém jeho rozsahu,3.schvaluje
odstoupení od smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemena č. 2017/0330/MO.DEP na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy,
obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 jako "povinným" a obchodní korporací
GRID a. s. jako "oprávněným", se sídlem na adrese Lucemburská 11070/7, Praha 3,
Vinohrady, (IČO: 612 51 437), podle textu uvedeného v příloze, která není součástí
tohoto usnesení,4.ukládá


předložit "odstoupení od smlouvy" dle 2. části tohoto usnesení k podpisu starostovi
MČ Praha 8 p. Grosovi.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 14.08.2020

................................................................................
Ondřej Gros Tomáš Slabihoudek
Starosta MČ Praha 8 uvolněný radní MČ Praha 8

138_Usneseni.pdf (42,8 kB)
1_4 - Scan_2020_06_30_10_51_05.pdf - příloha (3,2 MB)