USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0340/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0340/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0340/2022

ze dne 22.06.2022


k návrhu textu "Smlouvy o zřízení služebností" mezi Městskou částí Praha 8 a společností Decompressio s. r. o.1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu textu "Smlouvy o zřízení služebností"
mezi Městskou částí Praha 8, a společností Decompressio s.r.o. (IČO: 097 65 085)
se sídlem na adrese Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8,2.schvaluje
v souladu s usnesením č. Usn ZMC 016/2021 Zastupitelstva městské části Praha 8
ze dne 16. 6. 2021
text "Smlouvy o zřízení služebností" mezi Městskou částí Praha 8 a
společností Decompressio s.r.o. (IČO: 097 65 085) se sídlem na adrese
Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, uvedený v příloze "Důvodové zprávy", která
není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Smlouvu o zřízení služebností" dle 2. části tohoto·usnesení k podpisu
oprávněnému zástupci oprávněného,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.07.2022
3.2 předložit "Smlouvu o zřízení služebností" podepsanou oprávněným zástupcem
oprávněného dle 2. části tohoto usnesení k podpisu Starostovi MČ Praha 8 p.
Grosovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 31.08.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

267_Usneseni.pdf (64,3 kB)