USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0197/2024

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0197/2024

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0197/2024

ze dne 17.04.2024


k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu
bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy
Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou,2.schvaluje
(s doporučením komise Rady městské části Praha 8 pro obecní byty ze dne 4. 3. 2024
do 7. 3. 2024 s hlasováním per rollam)
uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního
města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - na k. ú. Kobylisy na dobu
určitou, za nájemné a s nájemcem uvedeným v "Důvodové zprávě", která není
součástí tohoto usnesení,3.ukládá


zajistit nezbytné úkony k realizaci 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 30.06.2024

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

348_Usneseni.pdf (40,1 kB)
1_25 - DZ_BJ_aBur.docx - příloha (13,8 kB)