USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0336/2023

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0336/2023

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0336/2023

ze dne 06.09.2023


k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a BD Křižíkova 85, bytovým družstvem1.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění
(služeb) mezi městskou částí Praha 8 a BD Křižíkova 85, bytovým družstvem,2.schvaluje
uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí
Praha 8 a BD Křižíkova 85, bytovým družstvem (IČO: 033 19 091), se sídlem
na adrese Křižíkova 553/85, 186 00 Praha 8 - Karlín, podle textu uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3.ukládá


3.1 předložit "Dodatek č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části
tohoto usnesení k podpisu odpovědným zástupcům majitele,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA
3.2 předložit odpovědnými zástupci majitele podepsaný "Dodatek č. 1" k Dohodě
o zúčtování plnění (služeb) dle 2. části tohoto usnesení k podpisu místostarostovi
MČ Praha 8 p. Nepilovi.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (54,4 kB)
1_0 - A_DZ_BJ_00398_2023.docx - příloha (14,6 kB)
1_1 - BJ_00398_2023_A_dodatek_1_BD_Krizikova_85_rev.docx - příloha (26,4 kB)