USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2022

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0326/2022

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0326/2022

ze dne 14.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 2621/91, k.ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 -
svěření pozemku parc. č. 2621/91, k. ú. Kobylisy, v Praze 8, ve vlastnictví
Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8,2.souhlasí
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemku
parc. č. 2621/91 na k. ú. Kobylisy v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy
městské části Praha 8:
- parc. č. 2621/91 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 957 m2, zapsán na listu
vlastnictví 1579 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
městské části Praha 8,3.ukládá


předložit návrh svěření objektu a pozemku do správy městské části Praha 8 dle 2.
části tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 29.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (40,1 kB)
1_0 - Leporelo.pdf - příloha (1,8 MB)