USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0524/2016

USNESENÍ RADY č. Usn RMC 0524/2016

Městská část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn RMC 0524/2016

ze dne 31.08.2016


k návrhu vyhodnocení výsledků Veřejného fóra občanů ze dne 25.5.2016 po provedení ověřovací ankety a sociologického průzkumu1.bere na vědomí
1.1 "Důvodovou zprávu" k návrhu vyhodnocení výsledků Veřejného fóra občanů
ze dne 25.5.2016 po provedení ověřovací ankety a sociologického průzkumu,
1.2 "Zápis z Veřejného fóra občanů ze dne 25.5.2016" uvedený v Příloze č. 1
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,
1.3 "Finální tabulku 11 největších problémů MČ Praha 8" stanovených Veřejným
fórem občanů dne 25.5.2016 po provedení ověřovací ankety a sociologického
průzkumu, uvedenou v Příloze č. 2, "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,
1.4 "Závěrečnou zprávu sociologické studie společnosti MindBridge Desatero
problémů Prahy 8" uvedenou v Příloze č. 3, "Důvodové zprávy", která není součástí
tohoto usnesení,
1.5 "Závěrečnou zprávu společnosti D21 Jaká témata má Praha 8 co nejrychleji
řešit?" uvedenou v Příloze č. 4, "Důvodové zprávy", která není součástí tohoto
usnesení,2.ukládá


2.1 projednat závěry Veřejného fóra občanů ze dne 25.5.2016 s příslušnými odbory
ÚMČ Praha 8,
Zodpovídá: Bc. Iva Hájková Termín: 03.10.2016
2.2 předložit Radě městské části Praha 8 návrhy na řešení největších problémů MČ
Praha 8 uvedených v bodě 1.3 tohoto usnesení,
Zodpovídá: MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Termín: 26.10.2016
2.3 řešit ostatní podněty občanů uvedené v bodě 1.3 tohoto usnesení, které spadají
do˙kompetence jednotlivých odborů Úřadu MČ Praha 8 a předložit Radě městské
části Praha 8 informaci o způsobu jejich řešení.
Zodpovídá: Bc. Iva Hájková Termín: 26.10.2016

................................................................................
Roman Petrus PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA
Starosta MČ Praha 8 zástupce starosty

usn90623046_115112.pdf (39,4 kB)
1_9 - Priloha_c._1_-_Duvodova_zprava.docx - příloha (14 kB)
1_10 - Priloha_c._1_-_Zapis_z_Verejneho_fora_obcan - příloha (436,7 kB)
1_11 - Priloha_c._2_-_Finalni_tabulka_11_nejvetsic - příloha (21,9 kB)
1_12 - Priloha_c._4_-_MindBridge_Praha8_10P_2016.p - příloha (1,4 MB)
1_13 - Priloha_c._5_-_D21_-_PRAHA_8_-_10P_-_2016.p - příloha (2,8 MB)